PROSJEKTER


Vi er allerede i gang med flere prosjekter, både offentlige og private bygg. Vi deltar aktivt i alle fasene, fra de første skissene på servietten, til prosjektet er vel overlevert og i drift.

Rådhusmarka

Sted: Sandnes

Tidspunkt: 2020 – pågående (BT1 og BT2)

Kunde: Rådhusmarka AS (Ineo Eiendom og Base Bolig)

Størrelse og type: 22.000 m2 bolig og 500 m2 næring

Roller i prosjektet: Prosjektutvikler og byggherreombud

Hjemmeside: http://raadhusmarka.no/

Fargehusene

Sted: Stavanger

Tidspunkt: Byggestart 2022

Kunde: Lervig Invest AS

Størrelse og type: 13.950 m2 BRA bolig og næring

Roller i prosjektet: Prosjektutvikler, byggherreombud og arealplanlegger

Hjemmeside: http://fargehusene.no/

Knud Holms gate 8

Sted: Stavanger

Tidspunkt: 2021 – pågående

Kunde: Knud Holms gate Utbygging AS (Base Property)

Størrelse og type: 15.500 m2 BRA næring og kontor

Rolle i prosjektet: Byggherreombud

Hjemmeside: http://kh8.no/

Sentrumsparken

Sted: Randaberg

Tidspunkt: Ferdigstilt 2020 – ombygging kontorer 2021

Kunde: Sentrumsparken AS (Ineo Eiendom og Base Bolig)

Størrelse og type: 800 m2 BRA ombygging næring

Roller i prosjektet: Byggeleder og byggherreombud

Hjemmeside: http://sentrums-parken.no/

Pynteneset

Sted: Engøy, Stavanger

Tidspunkt: Byggestart 2022

Kunde: Pynteneset Eiendom AS (Ineo eiendom og Øgreid Eiendom)

Størrelse og type: 28.000 m2 BRA bolig

Roller i prosjektet: Prosjektutvikler og prosjektleder

Hjemmeside: http://pynteneset.no/

Jåtunhøyden

Sted: Jåttå, Stavanger.

Tidspunkt: Byggestart 2022

Kunde: Jåtunhøyden AS (Base Bolig og Ineo Eiendom)

Størrelse og type: 14.580 m2 BRA bolig (Felt B1 og B2)

Roller i prosjektet: Prosjektutvikler og byggherreombud.

Hjemmeside: http://jatunhoyden.no/

Nodhagen

Rolle: Arealplanlegger

Kunde: Stavanger Turistforening

Ullandhaug

Roller: Arealplanlegger

Kunde: Base Bolig AS

Chr. August Thorings vei

Roller: Arealplanlegger

Kunde: Base Property AS

Presentasjonsmodell Fargehusene

Roller: Ansvarlig og utførende

Kunde: Lervig Invest AS