Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Pynteneset

Pynteneset er et boligprosjekt med beliggenhet i spektakulære omgivelser vest på Engøy i Stavanger. Prosjektet er delt i to trinn, og i flere entrepriser. I dette prosjektet har Stafr hatt rollen som prosjektutvikler og prosjektleder.
Pynteneset

200 boliger i nydelige omgivelser nær sjøen

Pynteneset er et boligprosjekt med beliggenhet i spektakulære omgivelser vest på Engøy i Stavanger. Prosjektet er delt i to trinn, og i flere entrepriser.

I dette prosjektet har Stafr hatt rollen som prosjektutvikler og prosjektleder. Vårt hovedansvar har vært å ivareta grensesnitt mellom rådgivere, entrepriser, tilstøtende eiendommer og myndigheter.

Oppdragsgiver

Pynteneset Eiendom AS (Ineo Eiendom og Øgreid Eiendom)

Stafrs leveranse

Prosjektutvikler og byggherreombud

Areal

Bolig BRA 28.000 m²
Parkering BRA 6.100 m²

Kategori

Bolig

Periode

2020-dd

Sted

Engøy, Stavanger

Det første av to byggetrinn

Trinn 1 har bestått av både riveentreprise, grunnentreprise og totalentreprise for bygningsmassen. Stafr har bidratt i utarbeidelse av underlag samt evaluering av alle tilbudene, og styring av disse i utførelse.

Det har vært omfattende koordinering mellom mange fag på grunn av kompleksiteten i infrastruktur, nærhet til sjø og kort avstand til naboer.

Prosjektet består av opp mot 200 boliger med tilhørende parkeringshaller. Parkeringsanleggene er her på terreng, for å ikke bli flomutsatt av sjøen. Det har dermed blitt brukt mye ressurser på å få parkeringsanleggene til å fremstå som en del av bygningsmassen og det grønne, ikke som tunge betongkonstruksjoner.

Hovedveien inn til prosjektet er delvis tettbygd. Informasjon til, og dialog med, naboer har vært en svært viktig jobb for Stafr å få bidra med her.

Pynteneset

Bilder

Pynteneset ligger i vakre omgivelser på Engøy i Stavanger.

En spennende og lærerik utfordring

«En av de tingene som er mest spennende på Pynteneset, er at det er veldig mange grensesnitt. Det er mange entrepriser, som kaientreprise, riveentreprise og totalentreprise. Der har vi fått hatt en veldig stor rolle i å koordinere at de grensesnittene blir ivaretatt. Det er det som gjør hverdagen spennende.»

Rita Skrettingland, Stafr Consulting

Rita Skrettingland

Rita Skrettingland

Prosjektutvikler

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo