Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / Byggherreombud

Vi påser at alt blir levert og utført som avtalt

Byggherreombud

I en totalentreprise vil byggherren i de fleste tilfeller ha behov for bistand og rådgivning opp mot både rådgivere, entreprenør og eventuelle leietakere. Det er her rollen som byggherreombud kommer inn.

Et byggherreombud påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten i henhold til blant annet kvalitet, fremdrift og økonomi. Herunder følger eksempelvis oppgaver som utarbeidelse av tilbudsunderlag, oppfølging av endringer, gjennomførelse av byggherremøter og overtakelsesforretning, samt å fungere som et bindeledd mellom byggherre og entreprenør.
Koordinering opp mot rådgivere, leietakere og det offentlige er også en del av hverdagen.

Stafr har mange dyktige og kloke hoder som har flere års erfaring med å håndtere denne rollen og ansvaret dette medbringer.

Byggherreombud

Kjenner helheten i prosjektet best

I våre øyne er byggherreombudet den som skal kjenne til helheten i prosjektet best, og vi ser at prosjekter hvor personen som er tiltenkt rollen som byggherreombud kommer inn allerede i tidligfasen, har store fordeler og kan høste mange frukter som følge av dette. På denne måten vil man få prosjektet under huden, noe som gir et helt unikt eierskap, samt forståelse og kunnskap om både detaljer og historikk.

«Stafr er en profesjonell og dyktig samarbeidspartner i mine byggeprosjekter. Med sine kompetente medarbeidere er de en viktig og tydelige rådgiver som bidrar til gode løsninger.»

Rune Bertelsen, Base

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo