Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / Ombrukskartlegging

Bevar verdier med god ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging er nå et myndighetskrav i de fleste rive- og ombyggingsprosjekter som gjelder næringsbygg og boligblokker.

Målet med dette er at de komponentene som vurderes som ombrukbare faktisk brukes på nytt, slik at avfallsmengden fra byggeplasser reduseres, samtidig som behovet for råvareuttak og produksjon av nye materialer blir betraktelig mindre.

Mange bygg som skal rives, rehabiliteres eller bygges om, er i god stand og består av en rekke fullt brukbare komponenter. I mange år har det vært vanlig praksis at alt som rives behandles som søppel uavhengig av hva slags tilstand produktene er i. Her ligger det et stort potensial for bedre utnyttelse av ressursene vi har til rådighet.

Ved å kartlegge komponenter som skal fjernes fra bygninger som skal rives eller rehabiliteres, kan man få en god oversikt over de ombrukbare komponentene som finnes. Oversikten settes opp iht. bygningsdelstabellen, slik at det er lett å finne fram for de som skal bruke listen.

Ombrukskartlegging

En viktig del av prosjektets tidligfase

Det er lurt å gjennomføre ombrukskartlegging så tidlig i prosjektet som mulig. På den måten kan de prosjekterende ta med seg ombruk inn i prosjekteringen fra start, istedenfor at de først prosjekterer ferdig noe nytt og deretter ser på hvilke komponenter som kanskje kan byttes ut med noe brukt.

Stafr er ofte tidlig inne i prosjekter og har dermed mulighet til å følge opp at dette blir gjort i tide. Tidlig ombrukskartlegging og avgjørelser på hvilke komponenter som skal tas vare på har også betydning for planleggingen av rivearbeidet.

Verdier kan enten brukes – eller selges

Det er ikke nødvendigvis sånn at alle ombrukbare produkter passer til ombruk i eget prosjekt. Det er mulig å selge varer for ombruk i andre prosjekter eller til bedrifter som driver med omsetning av brukte byggevarer.

Sparer både penger og miljø

«Stafr hjelper kunder med å identifisere ombruksmuligheter for bygg, i tråd med deres visjoner. Verdifulle ressurser kan ligge i bygg som skal rives, med betydelig miljøgevinst som resultat.»

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Ombrukskartlegging

Hva egner seg til ombruk?

Det er ikke alt som egner seg til ombruk. Noen av de viktigste punktene for å vurdere dette er:

N

Tilstand og kvalitet

N

Demontering

N

Lagringsplass og transport

N

Produktdokumentasjon

N

Helse- og miljøfarlige stoffer

N

Mengde og dimensjoner

N

Kostnader

N

Miljøpåvirkning

Disse punktene vurderes i sammenheng for å kunne konkludere med om noe er egnet for ombruk eller ikke.

Det er foreløpig ikke krav om at det som vurderes som ombrukbart skal brukes på nytt, men det er krav til at nye byggverk prosjekteres og bygges på en måte som tilrettelegger for senere demontering. Det betyr at ombrukskartlegging og realisering av ombruk sannsynligvis kan gjøres mye enklere i framtiden.

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo