Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / SHA-koordinator

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-koordinator

Byggherreforskriften stiller krav til en SHA-koordinator i alle bygg- og anleggsprosjekter som har flere enn én aktør. Stafr har bred erfaring som SHA-koordinator – både offentlig og privat.

Prosjekteringsfase og utførelsesfase

Forskriftens formål er å verne arbeidstakere ved å ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Alle tiltakshavere som skal gjennomføre et bygge- eller anleggsprosjekt er pliktige i å utnevne en SHA-koordinator, uavhengig om en er privat eller offentlig byggherre.

I motsetning til HMS, som er en konstant del av internkontrollsystemet til en virksomhet, må SHA skreddersys til hvert enkelt prosjekt.

Rollen som SHA-koordinator kan deles opp i koordinator for prosjekteringsfase (KP) og koordinator for utførelsesfase (KU). I de fleste tilfeller benyttes samme person til å bistå prosjektet fra start til slutt.

SHA-koordinator

Hovedoppgavene til en SHA-koordinator

Stafrs rolle som SHA-koordinator er blant annet å sørge for trygge valg under planlegging, identifisere risikoforhold og komme med spesifikke sikkerhetstiltak, utarbeide byggherrens SHA-plan, tilrettelegge for dialog og samhandling mellom aktører, og kontinuerlig påse at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

Fordi hvert tiltak har sine spesifikke utfordringer, vil byggherrens SHA-plan være unik for hvert prosjekt. Den kan derfor ikke kopieres fra et tidligere prosjekt. Identifisering av risikoforhold i tidlig fase gjør at entreprenør kan prise forebyggende tiltak i anbudet. En god SHA-plan fører altså til økt trygghet for byggherre under utførelse ved å begrense uforutsette hendelser og ikke minst kostnader.

Stafr har god kompetanse innen SHA som eget fagfelt, og kan bistå i rollen som SHA-koordinator i både prosjekterings- og utførelsesfase i alle typer prosjekt.

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo