Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / Byggelånskontroll

Sikrer en trygg og effektiv byggeprosess

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll er en tjeneste som utføres på oppdrag fra bank eller annen långiver som yter byggelån til et byggeprosjekt.

Formålet er å sikre at utbetalinger fra byggelånet samsvarer med de verdiene som er tilført prosjektet, og at prosjektet følger planlagt fremdrift og kvalitet.

Oppgavene vil blant annet være å vurdere kalkyler og kostnadsoverslag, gjennomgå relevant dokumentasjon, samt påse at bevilget beløp er tilstrekkelig for å fullføre prosjektet. Flere finansinstitusjoner ønsker også løpende rapporter angående fremdrift, tilleggskostnader og eventuelle avvik.

En god byggelånskontroll fører til økt trygghet for långiver og byggherre under utførelsen ved å redusere risikoen for økonomisk tap og forsinkelser.

Stafr har et dedikert team bestående av både siviløkonom og ingeniører, noe som gir oss en kombinasjon av teknisk innsikt og økonomisk forståelse.

Byggelånskontroll

Hva gjør en byggelånskontrollør?

En byggelånskontrollør er en uavhengig tredjepart som overvåker byggeprosessen. De sørger for at alle aspekter av byggeprosjektet overholder de fastsatte standardene og forskriftene, og at alle utbetalinger og kostnader er korrekt dokumentert og kontrollert.

Kontroll og dokumentasjon

Byggelånskontrolløren sikrer at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen. Alle utbetalinger over byggelånet skal på forhånd signeres av kontrolløren, som en attestasjon på at bankens krav er ivaretatt

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo