Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / Justeringsrett

Hva er justeringsrett, og hvorfor er det viktig?

Justeringsrett

Justeringsrett er en ordning som gjør det mulig for private utbyggere å redusere merverdiavgiftskostnaden ved opparbeidelse av offentlig infrastruktur, som veier, fortau, rundkjøringer og vann- og avløpsanlegg.

Dette er infrastruktur som utbyggerne ofte må opparbeide og/eller bekoste som en del av utvikling og salg av tomter eller nøkkelferdige boliger.

Uten justeringsrett vil merverdiavgiften bli en endelig kostnad i prosjektet, som kan påvirke lønnsomheten og konkurranseevnen.

Hvordan kan vi bistå deg med å benytte justeringsrett?

Stafr kan bistå deg med å benytte justeringsmodellen, som er en av to modeller som kan brukes for å oppnå justeringsrett. I denne modellen er utbygger byggherre og overfører infrastrukturtiltaket vederlagsfritt til det offentlige, som kommunen eller fylkeskommunen. Det offentlige får da rett til å fradragsføre eller kompensere inngående merverdiavgift på tiltaket med 1/10-del hvert år i 10 år etter fullføringen.

Utbygger får samtidig tilbakebetalt hele eller deler av denne justeringsretten fra det offentlige, slik at merverdiavgiften ikke blir en endelig kostnad i prosjektet.

Justeringsrett

Hvordan fungerer det i praksis?

For å kunne overføre justeringsretten til det offentlige, må utbygger utarbeide en justeringsoppstilling som viser kostnadene og merverdiavgiften knyttet til infrastrukturtiltaket. I de fleste tilfeller krever kommuner og fylkeskommuner at utbyggeren utarbeider et eget prosjektregnskap hvor kostnadene fordeles mellom private- og offentlige anlegg.

I prosjektregnskapet må det også foretas en innbyrdes fordeling av kostnader mellom det som inngår i det offentliges kompensasjonsberettigede virksomhet (veier, fortau, rundkjøringer etc.) og deres avgiftspliktige virksomhet (vann- og avløpsanlegg).
Stafr kan hjelpe deg med å lage fullstendig prosjektregnskap og justeringsoppstilling.

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo