Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Stafr / Bærekraft

Den grønne tråden i Stafr

Bærekraft

Klimaendringene vi nå er vitne til, gjør at måten vi utvikler omgivelsene våre og måten vi lever på må endres. Endringene må gjøres både for å forhindre ytterligere oppvarming, biotoptap, og for å tilpasse oss de endringene som skjer. 

Stafr setter strategiske og overordnede mål for bærekraftig utvikling som i praktisk tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Vi holder løpende dialog med våre samarbeidspartnere for å nå både budsjett- og bærekraftmålene slik at de prosjektene vi involveres i etterlater så lite fotavtrykk på klimaet som mulig.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo