Vi utvikler morgendagens samfunn med bred kompetanse på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Bærekraft

Vi bidrar til en bærekraftig utvikling ved å ta miljøet på alvor og være en pådriver i det grønne skiftet.

Kvalitet

Kvalitet handler om både prosess og ferdig resultat. Prosessene skal være inkluderende og tydelige.

Folk

Vi tilfører prosjektene høy kunnskap i tråd med de strengeste kravene i bransjen.

PROSJEKTER


Vi søker kollegaer

Vi søker nøkkelpersoner til vår virksomhet innenfor prosjektadministrative tjenester og ingeniørrådgivning. Fremtidens grønne bygg krever enestående prosjektledelse – blir du med?

Ta kontakt med daglig leder Oddbjørn Wornæs for å høre mer om stillingene, på telefon 928 07 667 eller e-post ow@stafr.no.