Stafr Consulting er et rådgivningsfirma som tenker nytt og annerledes, en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kunnskap

Vi tilfører prosjektene høy kunnskap i tråd med de strengeste kravene i bransjen.

Teknologi

Vi sørger for at kundene våre har tilgang på den beste og nyeste teknologien.

Bærekraft

Vi tar miljøet på alvor og er en pådriver i det grønne skiftet.

You have to learn the rules of the game. And than you have to play better than anyone else.

– Albert Einstein –

Vi søker kollegaer

Vi søker nøkkelpersoner til vår virksomhet innenfor prosjektadministrative tjenester og ingeniørrådgivning. Fremtidens grønne bygg krever enestående prosjektledelse – blir du med?
Ta kontakt med daglig leder Oddbjørn Wornæs for å høre mer om stillingene, på telefon 928 07 667 eller e-post ow@stafr.no.

Stafr Consulting © 2021