Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Vålandshagen

Vålandshagen er et boligprosjekt beliggende på den gamle Teknikken-tomten på Våland i Stavanger. I tillegg til leiligheter skal prosjektet også romme kommunale boliger for brukere med spesielle behov, samt et bofellesskap.
Vålandshagen

Nye leiligheter og kommunale boliger på Våland i Stavanger

Vålandshagen er et boligprosjekt beliggende på den gamle Teknikken-tomten på Våland i Stavanger. Prosjektet er et resultat av en konkurranse i Stavanger kommune rundt sosiale boformer. I tillegg til leiligheter skal prosjektet også romme kommunale boliger for brukere med spesielle behov, samt et bofellesskap. Her bidrar Stafr med håndtering av grensesnitt og informasjonsflyt som noen av oppgavene. Tomtens beliggenhet i et ærverdig strøk, med barnehage som nærmeste nabo, gir ekstra dimensjoner til planlegging og struktur.

Vålandshagen vil få rundt 100 boliger med tilhørende parkeringskjeller. Det skal opparbeides store og flotte uteområder, som forhåpentlig blir en attraksjon i omgivelsene, og spiller godt på lag med det som allerede eksisterer der. Også her er det trær som er vernet, og naboer som må ivaretas til enhver tid.

Oppdragsgiver

Ineo Eiendom

Stafrs leveranse

Prosjektleder

Størrelse

10.000 m² BRA bolig
3.000 m² parkeringskjeller

Kategori

Bolig

Periode

2023-dd

Sted

Sandnes sentrum

Vålandshagen

Bilder

I tillegg til leiligheter skal prosjektet også romme kommunale boliger for brukere med spesielle behov, samt et bofellesskap.

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo