Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / Eiendomsutvikling

Vår tverrfaglige prosess skaper verdier

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er en tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes, og den starter allerede ved kjøp av eiendommen.

For Stafr handler eiendomsutvikling om å analysere behov, planer, marked og potensial for eiendommen og gjennom det optimalisere utforming, innhold og utnyttelse i det aktuelle prosjektet slik at man får et bærekraftig prosjekt med verdistigning.

Med eiendomsutvikling menes ideer og konsepter, planformell håndtering, teknisk endring og transaksjoner med fast eiendom med sikte på verdistigning/verdiskaping fra et forretnings- eller samfunnsmessig perspektiv.

Det kan være ulike typer eiendommer som utvikles, alt fra «greenfield» eiendommer eller transformering/oppgradering av eksisterende eiendommer/eiendomsporteføljer.

Eiendomsutvikling

Stafr har kompetansen og ressursene

Stafr har bred kompetanse innenfor eiendomsutvikling av ulike typer eiendommer og har ressurser for å ta prosjektet fra kjøp av eiendom til ferdigstillelse og overlevering til kunde.

Vår prosjektmodell ivaretar kunder i hele reisen med naturlige kontrollpunkter mellom de ulike fasene.

«Stafr har bistått Statnett på en svært god måte gjennom hele prosessen. Deres gode kompetanse og innsikt, godt samarbeid og stor lojalitet mot Statnett har kjennetegnet Stafrs arbeid.» «

Jan Fredrik Nicolaisen, Statnett

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo