Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Tjenester / Ansvarlig søker

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen

Ansvarlig søker

I alle tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven § 20-3 må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker (SØK).

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

SØK har en administrativ oppgave med ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker

Sentral godkjenning

Hovedoppgavene til ansvarlig søker er å holde dialog med alle parter samt koordinere hele byggesaksprosessen ved å blant annet påse at ansvarsoppgavene til de forskjellige foretakene i prosjektet blir ivaretatt, sende nabovarsel, utarbeide eventuelle dispensasjonssøknader, utarbeide gjennomføringsplan, følge opp eventuelle endringer og/eller utskiftninger av foretak i byggesaken, og å søke om ferdigattest når tiltaket skal avsluttes.

Stafr har sentral godkjenning innenfor alle tiltaksklasser og kan bistå i rollen som ansvarlig søker for alle typer prosjekter.

Våre tjenester

Stafr deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt, fra de første skissene til prosjektet er vel overlevert og i drift.

En tverrfaglig prosess der verdiene av en eiendom skapes.

Vi skaper verdier for kundene med effektive og bærekraftige metoder.

Oppnå prosjektmålene med presisjon og effektivitet.

Vi påser at entreprenøren leverer og utfører sin del av kontrakten.

Bevar eksisterende verdier med god ombrukskartlegging.

Vi representerer tiltakshaver overfor kommunen.

Vern om ansatte ved å fokusere på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Sikre økonomisk trygghet og en effektiv byggeprosess.

Reduser mva-kostnadene ved opparbeiding av offentlig infrastruktur.

Våre kunder

Stafr bistår private aktører i byggebransjen med utvikling, gjennomføring og ferdigstilling av prosjekter innen bolig og næring.

Her er et utvalg av våre kunder.

Ineo
Base
Bane Nor Eiendom
SPG
USBL
Øgreid
Asset Buyout Partners
Statnett
Storebrand
Citycon
Urbanium
Staticus
Nåbo
Lister Forvaltning

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo