Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Rådhusmarka

Rådhusmarka er et stort boligprosjekt beliggende i Sandnes Sentrum. I dette prosjektet har Stafr hatt rollen som byggherreombud, men også deltatt i utviklingen av de ulike trinnene.

Rådhusmarka

Stort boligprosjekt på den gamle rådhustomten i Sandnes

Rådhusmarka er et stort boligprosjekt beliggende i Sandnes sentrum. Prosjektet bygges ut over flere trinn, og med forholdsvis lang tidshorisont. I dette prosjektet har Stafr hatt rollen som byggherreombud i første omgang, men også deltatt i utviklingen av de ulike trinnene etter hvert som markedet ble mottakelig for flere boliger her.

Optimalisering av løsninger, tett dialog med entreprenør og ivaretakelse av de mange ulike berørte partene har vært en del av Stafr sin kjernerolle her.

Oppdragsgiver

Rådhusmarka AS (Ineo Eiendom)

Stafrs leveranse

Byggherreombud

Størrelse

20.000 m² BRA bolig
12.000 m² parkeringskjeller

Kategori

Bolig

Periode

2020-dd

Sted

Sandnes sentrum

Prosjektet består av opp mot 230 boliger, fordelt på 9 byggefelt. Det er en stor nedgravd p-kjeller under hele tomtens ytterkant, samt felleshus i midten av tomten. Leiligheter, p-anlegg og fellesfunksjoner som gjesteleilighet og fellesrom.

Nærhet til kirkegård i drift, flere samtidige byggeprosjekter i umiddelbar nærhet, samt en vernet tresone har vært noen av utfordringene i byggeprosjektet.

Rådhusmarka

Bilder

Prosjektet består av opp mot 230 boliger, fordelt på 9 byggefelt.

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo