Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Jåtunhøyden

Jåtunhøyden er ett av delfeltene i en stor utbygging beliggende på Jåttå i Stavanger. I likhet med andre parallelle prosjekt bestod rollen i tidligfase i å koordinere og ivareta de forskjellige leveranser og krav, samt å spisse prosjektet mot salg og entrepriseforespørsel.

Jåtunhøyden

Sentralt og godt – med utsikt mot by, fjord og fjell

Jåtunhøyden er ett av delfeltene i en stor utbygging beliggende på Jåttå i Stavanger. I likhet med andre parallelle prosjekt bestod rollen i tidligfase i å koordinere og ivareta de forskjellige leveranser og krav, samt å spisse prosjektet mot salg og entrepriseforespørsel.

Stafr har også utarbeidet forespørselen her, og vært med i evalueringene for å finne riktig entreprenør. Det ble gjort et valg om å bytte arkitekt i overgang mellom forprosjekt og detaljprosjekteringen, der var Stafr med og kvalitetssikret at overgangen ble så bra den kunne bli.

Oppdragsgiver

Jåtunhøyden AS (Base Bolig m.fl)

Stafrs leveranse

Utvikling og byggherreombud

Areal

Bolig 5.500 m²
Parkeringskjeller 3.200 m²

Kategori

Bolig

Periode

2021-2024

Sted

Jåttå, Stavanger

Nærhet til infrastruktur

Prosjektet består av totalt 48 leiligheter, parkeringsanlegg og fellesfunksjoner som gjesteleilighet og fellesrom. Det er delfelt nummer to av flere som skal bygges ut i området. Nærhet til eksisterende infrastruktur og vernede trær har fått stort fokus i driftsfasen av prosjektet.

Jåtunhøyden

Bildegalleri

Jåtunhøyden legger til rette for godt naboskap med fellesfunksjoner som blant annet gjesteleilighet og fellesrom.

Tar med læringen fra hele prosessen

«Her bidrar vi til å ta lærdom fra tidligere trinn, og oppdager hva som er unikt med hvert enkelt og som vi må løse før vi begynner å bygge.»

Rita Skrettingland, Stafr Consulting

Rita Skrettingland

Rita Skrettingland

Prosjektutvikler

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo