Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Diamanten

Diamanten er navnet på et svært spennende boligprosjekt langs Hillevågsvannet i Stavanger. Stafr sitt oppdrag startet med utarbeidelse av en arkitektkonkurranse, og fortsatte videre med prosjektutvikling når arkitekt var valgt.

Diamanten

Hjørnesteinen i Paradis – rett ved sjø, by og tog

Stafr sitt oppdrag startet med utarbeidelse av en arkitektkonkurranse, og fortsatte videre med prosjektutvikling når arkitekt var valgt. Bygningens form, og omgivelsene den ligger i, gjør prosjektet svært spennende. Det er et sjønært prosjekt og umiddelbar nærhet til jernbane. Diamanten er en del av en større områdeutbygging, men skiller seg godt ut med sin arkitektur.

Prosessen fra tidlige skisser i arkitektkonkurranse og frem mot salg har vært svært spennende og givende og få ta del i.

Diamanten vil få rundt 150 boliger med tilhørende parkeringskjeller. Tilstøtende til bygget er både promenader, kvartalslekeplasser, indre gårdrom og naboskap. Det er lagt stor vekt på fellesarealer og fellesfunksjoner, både inne og ute. Integrasjon av sosial bærekraft i boligutvikling har gitt prosjektet flere ekstra dimensjoner.

Oppdragsgiver

Diamanten Eiendomsutikling AS (Ineo Eiendom og Bane NOR Eiendom)

Stafrs leveranse

Prosjektutvikling

Størrelse

14.000 m² BRA bolig
4.000 m² parkeringskjeller

Kategori

Bolig

Periode

2022-dd

Sted

Paradis, Stavanger

Diamanten

Bilder

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene i dette boligprosjektet, som har mange lekre og praktiske løsninger.

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo