Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Fokusgården

Eiendommen til Fokusgården i Sørumsand er avsatt til sentrumsutvikling med boliger, næring, gågate og torg.
Fokusgården

Fra kjøpesenter til gatebasert handel

I forbindelse med område plan for Sørumsand sentrum er eiendommen til Fokusgården avsatt til sentrumsutvikling med boliger, næring, gågate og torg. Eksisterende kjøpesenter transformeres til en gatebasert handel som henvender seg til omgivende gater, gågate og torg.

Beliggenheten til eiendommen er sentralt plassert ved jernbanestasjon i Sørumsand.

Reguleringsplanen forventes vedtatt i løpet av 2024.

Oppdragsgiver

Fokus Sørumsand AS (Urbanium Eiendom)

Stafrs leveranse

Prosjektleder regulering

Areal

Bolig 7.000 m²
Næring 4.000 m²
Parkeringskjeller 4.000 m²

Kategori

Bolig og Næring – Sentrumsutvikling

Periode

2022-

Sted

Sørumsand

Fokusgården

Bildegalleri

Eksisterende kjøpesenter transformeres til en gatebasert handel som henvender seg til omgivende gater, gågate og torg.

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo