Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Franzefoss

Franzefoss er et tidligere industriområde i Sandvika som nå transformeres til et nytt boligområde. Stafr sin rolle har vært som prosjektleder for grunneieren Statnett.

Franzefoss

Fra industriområde til  boliger

Områdeplan i samarbeid med Bærum kommune og Franzefossbyen AS (SPG/Bakke). Det er et stort industriområde med tidligere gruve- og transformatordrift som transformeres til et nytt boligområde. Statnett sin andel er ca. 1/3 av det totale arealet.

Planen ble førstegangsbehandlet i Bærum kommune i juni 2023, og forventes vedtatt i løpet av 2024. Vår rolle har vært prosjektleder for grunneier Statnett inn i prosjektgruppen som utvikler planen sammen med Bærum kommune.

Oppdragsgiver

Statnett

Stafrs leveranse

Prosjektleder regulering

Areal

Ca. 45.000 m² bolig

Kategori

Bolig

Periode

2022-

Sted

Sandvika, Bærum

Franzefoss

Bildegalleri

Et stort industriområde med tidligere gruve- og transformatordrift som nå transformeres til et nytt boligområde.

— Stafr har bistått Statnett på en svært god måte gjennom hele prosessen. Deres gode kompetanse og innsikt, godt samarbeid og stor lojalitet mot Statnett har kjennetegnet Stafrs arbeid.

Jan Fredrik Nicolaisen, Statnett

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo