Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Jåtunbakken

Jåtunbakken er enda et byggetrinn i den store utbyggingen på Jåttå i Stavanger. Stafr kom tidlig på banen for å optimalisere reguleringsplaner og bidra til prosjektets utvikling.

Jåtunbakken

Et inkluderende prosjekt på Jåttå

Jåtunbakken er enda et byggetrinn i den store utbyggingen på Jåttå. I dette prosjektet har Stafr vært med før reguleringssaken ble innsendt, for å bidra til å optimalisere at det som reguleres blir realiserbart. Her har samspill med arkitekt og entreprenør vært en nøkkel for å få frem de beste løsningene for totalen i prosjektet.

På delfeltet skal også andre parter drive utbygging, Stafr har også deltatt i samarbeidet med disse.

Oppdragsgiver

Base Bolig

Stafrs leveranse

Prosjektutvikler

Areal

Bolig 3.300 m²
Parkeringskjeller 2.000 m²

Kategori

Bolig

Periode

2023-dd

Sted

Jåttå, Stavanger

Flotte og frodige fellesområder

På Jåtunbakken vil det bli totalt 29 leiligheter fordelt på to blokker, med en tilhørende parkeringskjeller. Det skal også bygges et flott felleshus, som betjener mer enn bare dette prosjektet. Bygningsmassen på feltet skal danne rammer om flotte, felles grøntarealer.

Jåtunbakken

Bildegalleri

Jåtunbakken legger til rette for godt naboskap med selskapslokale, fellesstue, gjestehybel og delerom med masse utstyr

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo