Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Fargehusene BT1

Fargehusene er et boligprosjekt som ligger på Storhaug i Stavanger. Stafr har fulgt utviklingen av prosjektet fra reguleringsendring og til bygging, i rollen som prosjektleder og byggherreombud.

Fargehusene BT1

Sømløs arkitektur og bærekraftige løsninger på Stavangers østkant

Fargehusene er et boligprosjekt som ligger på Storhaug i Stavanger. Stafr har fulgt utviklingen av prosjektet fra reguleringsendring og til bygging i rollen som prosjektleder og byggherreombud. I tidligfase bestod mye av rollen i å koordinere og ivareta de forskjellige leveranser og krav, samt å spisse prosjektet mot salg og entrepriseforespørsel.

Det ble gjort en rekke valg for å optimalisere prosjektet, samt å tilrettelegge og planlegge for koblingen til neste byggetrinn. Blant annet ble arkitektens ønsker og visjoner for fasadene bearbeidet for å innfri visjoner samtidig som de var realiserbare.

Oppdragsgiver

Lervig Invest

Stafrs leveranse

Byggherreombud

Areal

Bolig BRA 5500 m²
Næring BRA 1500 m²
Parkering BRA 2100 m²

Kategori

Bolig

Periode

2021-dd

Sted

Stavanger

Det første av to byggetrinn

Prosjektet består av boliger og næring, og er første trinn av i alt to trinn. Første trinn rommer 55 leiligheter og ca 1300m2 næring. Det er et underjordisk p-anlegg delvis underbygningene, som også ligger svært nær den trafikkerte Haugesundsgaten. Prosjektet er oppført samtidig med andre store og krevende prosjekter i umiddelbar nærhet, noe som har krevd utstrakt koordinering med disse for å kunne få best mulig drift.

Kostnadsrammen på byggetrinn 1 er ca. 200 MNOK.

Fargehusene BT1

Bilder

Det ble gjort en rekke valg for å optimalisere prosjektet, samt å tilrettelegge og planlegge for koblingen til neste byggetrinn.

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo