Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Linderud Senter

Linderud Senter skal utvikles til et sentrum i bydel Bjerke i Oslo. Senteret utvikles med møteplasser og bydelstorg med en infrastruktur tilpasset myke trafikanter.

Linderud Senter

Sentrumsutvikling i bydel Bjerke i Oslo

Linderud Senter skal utvikles til et sentrum i bydel Bjerke i Oslo. Senteret utvikles med møteplasser og bydelstorg med en infrastruktur tilpasset myke trafikanter. I tillegg vil det bli etablert boliger, studentboliger, kultur og noe ny næring. Senteret skal gjøres mer utadvendt og henvende seg til publikum med butikker og serveringssteder mot torg og møteplasser. 

Prosjektet er i dialogmøter med Plan- og bygningsetaten for innsendelse av plan til første gangs behandling og utleggelse til offentlige ettersyn.

 

Oppdragsgiver

Citycon

Stafrs leveranse

Prosjektleder regulering

Størrelse

Bolig 10.500 m² 
Studentboliger 4.500 m²
Næring/kultur 2.500 m² Parkering 12.000 m²

Kategori

Sentrumsutvikling

Periode

2022-

Sted

Oslo

Linderud Senter

Bilder

Senteret skal gjøres mer utadvendt og henvende seg til publikum med butikker og serveringssteder mot torg og møteplasser. 

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo