Tjenester

Prosjekter

Om Stafr

Bærekraft

Kontakt oss

Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Ombrukskartlegging

Ansvarlig søker

SHA-koordinator

Byggelånskontroll

Justeringsrett

Prosjekter

Eikeparken BT1

Eikeparken ligger på tomten til den gamle Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Her kom Stafr inn tidlig i utviklingen for å være med å optimalisere løsninger.
Eikeparken BT1

Sentralt og tilbaketrukket på Mariero

Eikeparken ligger på tomten til den gamle Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Her kom Stafr inn tidlig i utviklingen for å være med å optimalisere løsninger. I forbindelse med regulering og utvikling kom det en del krav og innspill fra myndigheter og naboer som måtte integreres i prosjektet på en bærekraftig måte.

Prosjektet skal bygges på en tomt som allerede er bebygd, og det var derfor behov for å kartlegge muligheter for ombruk før man rev bygget. Dette kom som et myndighetskrav i 2023, og Stafr fikk her bidra med sin kompetanse på dette. Vi har også bidratt med koordinering av rivebeskrivelse, forespørsel til totalentreprise og koordinering av arbeid med tekniske planer .

Oppdragsgiver

Gulaksveien Utbygging AS (Base Bolig)

Stafrs leveranse

Prosjektutvikler, byggherreombud, ombrukskartlegging

Areal

BRA 9.500 m² totalt på begge trinn + 5.000 m² parkeringskjeller

Kategori

Næring

Periode

2021-dd

Sted

Kristianlyst, Stavanger

Trinn 1

I trinn 1 på Eikeparken blir det totalt 66 leiligheter. Det finnes ytterligere et trinn her, samt en nabotomt som er skilt ut til eget selskap. Det skal bygges del en av parkeringskjeller i dette trinnet, som skal bygges på når neste trinn kommer.

Her har det vært viktig med fokus på de riktige løsningene, også for fremtiden. Dette gjelder både kjeller, tekniske anlegg og arealer som skal være felles for alle. Også Eikeparken har fokus på sosial bærekraft, og skal blant annet romme gjestehybler og lokaler for de som tidligere disponerte Fjelltun til møtevirksomhet. Samarbeid om løsninger og fremdrift med parallelle prosjekter er også her en del av jobben.

Eikeparken BT1

Bildegalleri

Det dukker opp mange spennende utfordringer når tomten til en gammel bibelskole skal bli til boliger.

Stafr — en rådgiver som tenker nytt og annerledes

Stafr er en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt.

Oddbjørn Wornæs

Oddbjørn Wornæs

Daglig leder

Per Larsson

Per Larsson

Leder Oslo