PROSJEKTUTVIKLING


Fargehusene i Haugesundsgata. Illustrasjon: Dark Stavanger

Stafr har lang erfaring med prosjektutvikling for private aktører. Vi er et rådgivningsselskap som ligger i front når det gjelder fagkunnskap, arbeidsprosesser og gjennomføringsevne.

Oddbjørn Wornæss, daglig leder

Stafr er et rådgivningsfirma som tenker nytt og annerledes, en garantist for at byggeprosjekter blir planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger, ønsker Stafr å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor.

Vi jobber sammen med kunden for å optimalisere og maksimere verdien av investeringene. Vi gir råd om strategi, organisasjon og arbeidsprosesser. Vi er tydelige og faglig forankret i kunnskap, lederskap og samarbeid.

Stafr etablerer tydelige og definerte mål,  vi er opptatt av en avklart og reell ledelse av prosjektene.

Stafr rådgir kunden i alle faser av utviklingen, fra planarbeid, arkitektur, byggteknikk og -systemer.

Stafr utfordrer og tenker nytt når det kommer til miljø, sirkulærøkonomi, ombruk og gjenbruk.

Stafr har kompetansen til å gjennomføre en helhetlig og samfunnsnyttig prosjektutvikling.


KONTAKT:

Rita Skrettingland
Telefon: 930 67 327
E-post: rs@stafr.no