PROSJEKTLEDELSE


Fargehusene i Haugesundsgata. Illustrasjon: Dark Stavanger

Stafr har lang erfaring med prosjektledelse for private aktører. Vi er et rådgivningsselskap som ligger i front når det gjelder fagkunnskap, arbeidsprosesser og gjennomføringsevne.

Oddbjørn Wornæss, daglig leder

Våre prosjektledere har lang erfaring fra både offentlige og private prosjekter. Vi bidrar inn i prosjektene med en tydelig ledelse og med beslutninger forankret i en sterk faglig bakgrunn.
Stafr bidrar til at prosjektet følger prosjektplanen i når det gjelder økonomi, fremdrift og kvalitet.
Stafr har et bredt tverrfaglig team som er avgjørende for et vellykket prosjekt.
Stafr ligger i front når det gjelder samarbeidsprosesser, gjennomføringsmodeller og grønn kompetanse.
Stafr utfordrer de etablerte standardene i bransjen, med vår kompetanse bygger vi morgendagens byer.

KONTAKT:

Rita Skrettingland
Telefon: 930 67 327
E-post: rs@stafr.no