BYGGHERREOMBUD


Fargehusene i Haugesundsgata. Illustrasjon: Dark Stavanger

Stafr har lang erfaring med å være byggherreombud for private aktører. Vi er et rådgivningsselskap som ligger i front når det gjelder fagkunnskap, arbeidsprosesser og gjennomføringsevne.

Oddbjørn Wornæss, daglig leder

Byggherreombud er en rolle som er bindeleddet mellom byggherre og entreprenør i en totalentreprisekontrakt. Rollen sørger for at prosjektet blir utført i henhold til den kvalitet som er avtalt og ivaretar byggherrens interesser mot totalentreprenør.
I Stafr har vi et team som har lang erfaring som byggherreombud i totalentrepriser.

KONTAKT:

Rita Skrettingland
Telefon: 930 67 327
E-post: rs@stafr.no