AREALPLANLEGGING


Fargehusene i Haugesundsgata. Illustrasjon: Dark Stavanger

Stafr har lang erfaring med arealplanlegging for private og offentlige aktører. Vi er et rådgivningsselskap som ligger helt i front når det gjelder fagkunnskap, arbeidsprosesser og gjennomføringsevne.

Våre arealplanleggere har god og lang erfaring + stort, lokalt nettverk i både private bedrifter og på plankontorene til kommunene. De kjenner til alle forutsetninger for gode prosjekt og de har et høyt fokus på forutsigbare planprosesser.
Vi oppnår forutsigbare planprosesser og økt verdi for prosjektene slik:
Stafr har høyt anerkjent og oppdatert innsikt i alle kommunale planer og prosesser.
Stafr har BIM-basert planprosess, mye mer effektiv tegneprosess enn andre.
Stafr har tidlige avklaringer av framdrift og lager bred prosess for å forankre planforslag.
Stafr utfordrer de etablerte standardene i bransjen, med vår kompetanse bygger vi morgendagens byer.

KONTAKT:

Harald Brynlund-Lima
Telefon: 986 42 556
E-post: hbl@stafr.no